Romans Chapter 9 Verses

1    I say truth in Christ; I lie not; my conscience also bearing witness to me in Holy Spirit (lit: “in spirit holy”)

1     αληθειαν λεγω εν χριστω ου ψευδομαι συμμαρτυρουσης μοι της συνειδησεως μου εν πνευματι αγιω

 

2    That I have great grief and unceasing pain to (in) my heart.

2     οτι λυπη μοι εστιν μεγαλη και αδιαλειπτος οδυνη τη καρδια μου

 

3    For I was wishing (used to wish? imp.) I myself (anathema) *accursed or dedicated/dedication* to be from (possibly “by” or “for”) Christ over (for the sake of) my brothers, my relatives (family; kinfolk) according to flesh

3     ηυχομην γαρ αυτος εγω αναθεμα ειναι απο του χριστου υπερ των αδελφων μου των συγγενων μου κατα σαρκα

 

4   Who are Israelites; of whom (whose) (is) the adoption (lit: sonship) and the glory and the covenants and the law-giving and the service (latreia) and the promises;

4    οιτινες εισιν ισραηλιται ων η υιοθεσια και η δοξα και αι διαθηκαι και η νομοθεσια και η λατρεια και αι επαγγελιαι

 

5   Of whom (whose) (are) the fathers, and out of whom the Christ according to the flesh, the one being over (lit: on; epi) all, God blessed into the ages (forever). Amen.

5    ων οι πατερες και εξ ων ο χριστος το κατα σαρκα ο ων επι παντων θεος ευλογητος εις τους αιωνας αμην

 

6    Yet not such as the word of God has fallen out (ekpeptoken out + fall; sense of having been). For not all those out of Israel, are these Israel:

6     ουχ οιον δε οτι εκπεπτωκεν ο λογος του θεου ου γαρ παντες οι εξ ισραηλ ουτοι ισραηλ

3634 οἵος hoios hoy’-os          probably akin to 3588, 3739, and 3745; ; pron

AV-such as 6, as 3, which 2, what manner 1, so as 1, what manner of man 1, what 1; 15

1) what sort of, what manner of, such as

1601 ἐκπίπτω ekpipto ek-pip’-to           from 1537 and 4098;v

1) to fall out of, to fall down from, to fall off

2) metaph.

2a) to fall from a thing, to lose it

2b) to perish, to fall

2b1) to fall from a place from which one cannot keep

2b2) fall from a position

2b3) to fall powerless, to fall to the ground, be without effect

2b3a) of the divine promise of salvation

 

4098 πίπτω pipto    a reduplicated and contracted form of peto  (which occurs only as an alternate in certain tenses), probably akin to 4072 through the idea of alighting;  v

1) to descend from a higher place to a lower

1a) to fall (either from or upon)

1a1) to be thrust down

1b) metaph. to fall under judgment, came under condemnation

2) to descend from an erect to a prostrate position

2a) to fall down

2a1) to be prostrated, fall prostrate

2a2) of those overcome by terror or astonishment or grief or under the attack of an evil spirit or of falling dead suddenly

2a3) the dismemberment of a corpse by decay

2a4) to prostrate one’s self

2a5) used of suppliants and persons rendering homage or worship to one

2a6) to fall out, fall from i.e. shall perish or be lost

2a7) to fall down, fall into ruin: of buildings, walls etc.

2b) to be cast down from a state of prosperity

2b1) to fall from a state of uprightness

2b2) to perish, i.e come to an end, disappear, cease

2b2a) of virtues

2b3) to lose authority, no longer have force

2b3a) of sayings, precepts, etc.

2b4) to be removed from power by death

2b5) to fail of participating in, miss a share in

7    Neither because they are seed of Abraham (are) all children: but, ‘In Isaac shall seed be called to you.’

7     ουδ οτι εισιν σπερμα αβρααμ παντες τεκνα αλλ εν ισαακ κληθησεται σοι σπερμα

 

8    This is not the children of the flesh, these children of God; but the children of the promise He reckons into seed.

8     τουτεστιν ου τα τεκνα της σαρκος ταυτα τεκνα του θεου αλλα τα τεκνα της επαγγελιας λογιζεται εις σπερμα

 

9    For the word of promise (is) this: ‘According to this season I shall come, and to Sarah shall be a son.’

9     επαγγελιας γαρ ο λογος ουτος κατα τον καιρον τουτον ελευσομαι και εσται τη σαρρα υιος

 

10  And not only, but also Rebecca having conceived by one (lit: out of one bed), our father Isaac –

10   ου μονον δε αλλα και ρεβεκκα εξ ενος κοιτην εχουσα ισαακ του πατρος ημων

 

11  For not as yet being born, nor yet practising any good or evil, that the purpose according to choice of God (God’s choice?) may remain, not out of works, but the one calling (the Caller)

OR

… that the purpose of God (God’s purpose) according to choice (KJV et al: election) may remain not out of work (doings; actions) but out of the One calling (the Caller)

11   μηπω γαρ γεννηθεντων μηδε πραξαντων τι αγαθον η κακον ινα η κατ εκλογην του θεου προθεσις μενη ουκ εξ εργων αλλ εκ του καλουντος

 

12  it was said to her, ‘The greater (possibly elder) shall serve the lesser (elassoni – inferior; possibly younger).

12   ερρηθη αυτη οτι ο μειζων δουλευσει τω ελασσονι

 

13  According as it has been written, ‘The Jacob I loved, yet the Esau I hated.’

13   καθως γεγραπται τον ιακωβ ηγαπησα τον δε ησαυ εμισησα

 

14  What shall we say then? No injustice (or unrighteousness) (is) with God. It may not be. (possibly ‘Is injustice not with God?’ The phrasing in Greek does not suggest a question, as the KJV presents the clause.)

14   τι ουν ερουμεν μη αδικια παρα τω θεω μη γενοιτο

 

15  For to Moses He says, ‘I shall be merciful (indicative; future) to whom ever I may be merciful (present; subjunctive), and I shall pity (have compassion on) whom ever I may pity (have compassion.)

15   τω γαρ μωση λεγει ελεησω ον αν ελεω και οικτειρησω ον αν οικτειρω

 

16  Consequently then it is not of the one willing, nor of the one running (lit: coursing), but of the God being merciful.

16   αρα ουν ου του θελοντος ουδε του τρεχοντος αλλα του ελεουντος θεου

 

17  For the Scripture says to the Pharaoh that, ‘Into this same I aroused you (exegeira – out + roused; awakened), by what means (how) I should be showing in you My power and how My name should be published in all the earth.

17   λεγει γαρ η γραφη τω φαραω οτι εις αυτο τουτο εξηγειρα σε οπως ενδειξωμαι εν σοι την δυναμιν μου και οπως διαγγελη το ονομα μου εν παση τη γη

      

18  Consequently then whom he is willing he is being merciful to, yet whom he is he willing he is hardening.

18   αρα ουν ον θελει ελεει ον δε θελει σκληρυνει

 

19  Then you shall protest to me, why He still blames, for His counsel who has withstood?

19   ερεις ουν μοι τι ετι μεμφεται τω γαρ βουληματι αυτου τις ανθεστηκεν

 

20  To be sure, oh person, you who are the one answering back to God? The moulded (one) shall not be protesting to the moulder, ‘Why did you make me thus?’

20   μενουνγε ω ανθρωπε συ τις ει ο ανταποκρινομενος τω θεω μη ερει το πλασμα τω πλασαντι τι με εποιησας ουτως

 

21  or does the potter not have the jurisdiction of the clay, of the same kneading (phuramatos) to make the indeed into honour a vessel, the yet into dishonour?

21   η ουκ εχει εξουσιαν ο κεραμευς του πηλου εκ του αυτου φυραματος ποιησαι ο μεν εις τιμην σκευος ο δε εις ατιμιαν

 

22  If yet willing the God is willing, to display the indignation, and to make known His power, carried in much patience vessels of indignation having been adapted into destruction,

22   ει δε θελων ο θεος ενδειξασθαι την οργην και γνωρισαι το δυνατον αυτου ηνεγκεν εν πολλη μακροθυμια σκευη οργης κατηρτισμενα εις απωλειαν

 

23  and that He would make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He before makes ready into glory,

23   και ινα γνωριση τον πλουτον της δοξης αυτου επι σκευη ελεους α προητοιμασεν εις δοξαν

 

24  and whom He called, us not only out of Jews (not only us of Jews), but also out of Gentiles

24   ους και εκαλεσεν ημας ου μονον εξ ιουδαιων αλλα και εξ εθνων

 

25  As also in Hosea He says, ‘I shall call the not My people my people, My people; and the not beloved, beloved.

25   ως και εν τω ωσηε λεγει καλεσω τον ου λαον μου λαον μου και την ουκ ηγαπημενην ηγαπημενην

 

26  And it shall be in the place where it was declared to them, ‘You (are) not My people’, there they shall be called sons of living God.

26   και εσται εν τω τοπω ου ερρηθη αυτοις ου λαος μου υμεις εκει κληθησονται υιοι θεου ζωντος

 

27  Yet Isaiah cries over the Israel, ‘If the number of the sons of Israel may be as the sand of the sea, the remnant shall be saved:

27   ησαιας δε κραζει υπερ του ισραηλ εαν η ο αριθμος των υιων ισραηλ ως η αμμος της θαλασσης το καταλειμμα σωθησεται

 

28  for ending-together (completing; fulfilling) a matter (logon: saying, matter?) and cutting-together (cutting short?) in righteousness, that (a) saying (logon: matter?) having been cut (short) shall Lord do on the earth.

28   λογον γαρ συντελων και συντεμνων εν δικαιοσυνη οτι λογον συντετμημενον ποιησει κυριος επι της γης

 

29  And as Isaiah has said previously, ‘If the Lord (of) Sabaoth had not left us a seed, we would have become as Sodom, and we would have been likened as Gomorrah.’

29   και καθως προειρηκεν ησαιας ει μη κυριος σαβαωθ εγκατελιπεν ημιν σπερμα ως σοδομα αν εγενηθημεν και ως γομορρα αν ωμοιωθημεν

 

30  What shall we say then? That the Gentiles, which followed not after righteousness, overtook righteousness, yet the righteousness out of faith.

30   τι ουν ερουμεν οτι εθνη τα μη διωκοντα δικαιοσυνην κατελαβεν δικαιοσυνην δικαιοσυνην δε την εκ πιστεως

 

31  Yet Israel, pursuing law of righteousness, into law of righteousness (is) not arrived.

31   ισραηλ δε διωκων νομον δικαιοσυνης εις νομον δικαιοσυνης ουκ εφθασεν

 

32  Through what? That not out of faith, but as out of works of law. For they stumbled at the stone of the stumbling

OR  “Through what? That not out of faith, but as out of works of law they stumbled for to (or “at”) the stone of the stumbling.

32   διατι οτι ουκ εκ πιστεως αλλ ως εξ εργων νομου προσεκοψαν γαρ τω λιθω του προσκομματος         

 

33  according as it has been written, ‘Behold, I lay in Sion (a) stone of stumbling and rock of entrapment (skandalon: snare) and every believer on Him shall not be ashamed.’

33   καθως γεγραπται ιδου τιθημι εν σιων λιθον προσκομματος και πετραν σκανδαλου και πας ο πιστευων επ αυτω ου καταισχυνθησεται