Romans Chapter 2 Verses

2:1        διο αναπολογητος ει ω ανθρωπε πας ο κρινων εν ω γαρ κρινεις τον ετερον σεαυτον κατακρινεις τα γαρ αυτα πρασσεις ο κρινων

            Therefore, you are defenceless, oh person! Everyone who judges, for in that which you judge the other, you are condemning yourself, for you who are judging are committing the same things!

2:2        οιδαμεν δε οτι το κριμα του θεου εστιν κατα αληθειαν επι τους τα τοιαυτα πρασσοντας

            We recognize that the judgment of God is according to truth on those who commit such (things).

2:3        λογιζη δε τουτο ω ανθρωπε ο κρινων τους τα τοιαυτα πρασσοντας και ποιων αυτα οτι συ εκφευξη το κριμα του θεου

            Yet you reckon this, oh man who judges the ones committing such, and who are doing the same, that you shall escape the judgment of God

2:4        η του πλουτου της χρηστοτητος αυτου και της ανοχης και της μακροθυμιας καταφρονεις αγνοων οτι το χρηστον του θεου εις μετανοιαν σε αγει

            or you despise the riches of His kindness, and the forbearance and the patience, being ignorant that the kindness of God leads / is leading you to repentance.

2:5        κατα δε την σκληροτητα σου και αμετανοητον καρδιαν θησαυριζεις σεαυτω οργην εν ημερα οργης και αποκαλυψεως δικαιοκρισιας του θεου

            Yet according with your hardness and unrepentant heart, you store up for yourself indignation in the day of indignation and revelation of the just judgment of God

2:6        ος αποδωσει εκαστω κατα τα εργα αυτου

            Who shall pay each according to his acts

2:7        τοις μεν καθ υπομονην εργου αγαθου δοξαν και τιμην και αφθαρσιαν ζητουσιν ζωην αιωνιον

            to those indeed according to endurance (patience) of good work, glory and honour and incorruption, are seeking eternal life.

2:8        τοις δε εξ εριθειας και απειθουσιν μεν τη αληθεια πειθομενοις δε τη αδικια θυμος και οργη

            but to those out of strife and being un-persuaded (literally: out of strife and un-persuading…)  indeed to the truth, but being persuaded to unrighteousness: fury and indignation;

2:9        θλιψις και στενοχωρια επι πασαν ψυχην ανθρωπου του κατεργαζομενου το κακον ιουδαιου τε πρωτον και ελληνος

            affliction and distress on every soul of man of those doing evil, both of Jew first and of Greek;

2:10      δοξα δε και τιμη και ειρηνη παντι τω εργαζομενω το αγαθον ιουδαιω τε πρωτον και ελληνι

            but glory and honour and peace to every one working good, both to Jew first, and to Greek;

2:11      ου γαρ εστιν προσωποληψια παρα τω θεω

            for partiality is not with God.

2:12      οσοι γαρ ανομως ημαρτον ανομως και απολουνται και οσοι εν νομω ημαρτον δια νομου κριθησονται

            for whoever sinned without law, without law also shall perish; and whoever sinned in Law, through Law shall be judged,

2:13      ου γαρ οι ακροαται του νομου δικαιοι παρα τω θεω αλλ οι ποιηται του νομου δικαιωθησονται

            for not the hearers of the Law are just before God, but the doers of the law shall be justified.

2:14      οταν γαρ εθνη τα μη νομον εχοντα φυσει τα του νομου ποιη ουτοι νομον μη εχοντες εαυτοις εισιν νομος

            for whenever the Gentiles (ethne) not having the law, by nature do the things of the Law, these not having Law are law to themselves,

2:15      οιτινες ενδεικνυνται το εργον του νομου γραπτον εν ταις καρδιαις αυτων συμμαρτυρουσης αυτων της συνειδησεως και μεταξυ αλληλων των λογισμων κατηγορουντων η και απολογουμενων

            who show (display) the work of the Law written in their hearts, their conscience witnessing together (with them), and between one another of the thoughts accusing or also defending (them).

2:16      εν ημερα οτε κρινει ο θεος τα κρυπτα των ανθρωπων κατα το ευαγγελιον μου δια ιησου χριστου

            in (a) day when God shall be judging the hidden (things) of humans according to my gospel through Jesus Christ.

2:17      ιδε συ ιουδαιος επονομαζη και επαναπαυη τω νομω και καυχασαι εν θεω

            look! You are called a Jew, and are resting on the Law and boasting in God

2:18      και γινωσκεις το θελημα και δοκιμαζεις τα διαφεροντα κατηχουμενος εκ του νομου

            and know (His) will and test that of consequence (what is important), being instructed out of the Law

2:19      πεποιθας τε σεαυτον οδηγον ειναι τυφλων φως των εν σκοτει

            You have confidence besides (in) yourself to be a guide of the blind; a light of those in darkness,

2:20      παιδευτην αφρονων διδασκαλον νηπιων εχοντα την μορφωσιν της γνωσεως και της αληθειας εν τω νομω

            corrector of the foolish, teacher of children, having the form of knowledge and of the truth in the Law,

2:21      ο ουν διδασκων ετερον σεαυτον ου διδασκεις ο κηρυσσων μη κλεπτειν κλεπτεις

            You then teaching others, are you not teaching yourself? You proclaiming to not steal, do you steal?

(KJV phrases as a question: Do you steal? Text doesn’t structure as a question: “You then teaching others, yourself not you are teaching. The one proclaiming not to steal, you are stealing.”In the three verses, the Greek suggests a statement rather than questions: You who teach others, you do not teach yourself. You proclaim not to steal; you do steal. You say to not commit adultery; you commit adultery! You who abhor idols, you plunder their shrines! Who in the Law are boasting, through the breaking of the Law you dishonour God!”)

2:22      ο λεγων μη μοιχευειν μοιχευεις ο βδελυσσομενος τα ειδωλα ιεροσυλεις

            You saying not to commit adultery, are you committing adultery? You who abhor the idols, you plunder their shrines (usually translated as a question: Do you rob / plunder temples?)

2:23      ος εν νομω καυχασαι δια της παραβασεως του νομου τον θεον ατιμαζεις

            Who in the Law are boasting, through the breaking of the Law you dishonour God!

2:24      το γαρ ονομα του θεου δι υμας βλασφημειται εν τοις εθνεσιν καθως γεγραπται

            for the name of God, because of you, is blasphemed among the nations, as it has been written.

2:25      περιτομη μεν γαρ ωφελει εαν νομον πρασσης εαν δε παραβατης νομου ης η περιτομη σου ακροβυστια γεγονεν

            For circumcision indeed benefits if you practise the Law. But if you are a breaker of the Law, your circumcision has become uncircumcision.

2:26      εαν ουν η ακροβυστια τα δικαιωματα του νομου φυλασση ουχι η ακροβυστια αυτου εις περιτομην λογισθησεται

            Then if the uncircumcision keeps the righteousness of the Law, shall not his uncircumcision be counted as circumcision?

2:27      και κρινει η εκ φυσεως ακροβυστια τον νομον τελουσα σε τον δια γραμματος και περιτομης παραβατην νομου

            And the uncircumcision by nature fulfilling the Law shall be judging you, who through letter and circumcision are transgressor of Law.

2:28      ου γαρ ο εν τω φανερω ιουδαιος εστιν ουδε η εν τω φανερω εν σαρκι περιτομη

            for the Jew is not in the appearance, nor yet the circumcision in the appearance of the flesh

2:29      αλλ ο εν τω κρυπτω ιουδαιος και περιτομη καρδιας εν πνευματι ου γραμματι ου ο επαινος ουκ εξ ανθρωπων αλλ εκ του θεου

            but the Jew (is) in the hidden (inwardly) and circumcision is of the heart in spirit, not letter, whose praise is not of men but of God.